Poker regler for Fredericia Pokerklub

Reglerne er gældende for alt spil i klubben.

 

 • Turneringslederen forbeholder sig retten til at træffe afgørelser, som denne finder mest fair i en given situation også selvom dette er imod de skrevne regler.
 • Turneringslederens beslutning er endegyldig og IKKE til diskussion.
 • Turneringslederen afgøre hvornår en turnering starter, slutter og holder pauser foruden de normale pauser.
 • Turneringslederen har retten til at afvise spillere før og under turneringer.
 • En spillers jetoner SKAL ALTID være synlige på bordet og de jetoner med højst værdi må IKKE dækkes af genstande, hænder eller andre jetoner.
 • En spillers pocketcards SKAL ALTID være synlige på bordet og må ikke dækkes af genstande eller hænderne.
 • En spillers hånd/pocketcards er folded/død når:
 • En spiller folder eller annoncere dette.
 • En spillers kort kommer i kontakt med en anden spillers kort, smides over betting linien eller kommer i kontakt med muckbunken.
 • Der bliver kaldt time på en spiller og denne ikke handler inden for den gældene tidsfrist.
 • Når en spillers hånd eller dele heraf vises inden showdown til en anden spiller eller tilskuer.
 • En spiller kan til en hver tid forlade sin plads midt i spillet, dog ikke længere end 30 minutter, med mindre andet er aftalt med turneringslederen. Når en spiller forlader sin plads gælder følgende regler:
 • Spilleren jetoner skal altid forblive på bordet, med mindre denne skifter plads/bord.
 • Spilleren tildeles kort, men ALLE hænder foldes.
 • Spilleren skal sidde ved bordet når det sidste kort gives, hvis denne skal deltage i hånden.
 • Spilleren betaler blinds på lige fod med resten af spillerne i turneringen.
 • Når den gældende spiller skal give kort er det spilleren der sidder til højre, der skal give kort for den gældende person.
 • Efter 30 minutters fravær, meddeles dette til turneringslederen. Spilleren jetoner vil herefter blive ligeligt delt mellem de resterende spillere ved det gældende bord, evt. overskydende jetoner udgår af turneringen. Spilleren bliver herefter udmeldt til en tilfældig hitman.
 • Som dealer gælder følgende regler:
 • Spilleren til højre for dealeren altid tage af bunken inden der gives kort.
 • Hvis en spiller på en eller anden måde ser en modstanders kort, samles alle kort sammen og der er omblanding.
 • Hvis en af de 2 pocketcards bliver delt ud med billedsiden opad eller hvis en spiller eller flere spillere bliver tildelt mere eller mindre end 2 pocketcards samles alle kort sammen og der er omblanding.
 • Hvis floppet vendes for tidligt, indeholder mere end 3 kort eller hvis dealeren glemmer at at brænde et kort inden floppet, samles floppet sammen og blandes ind i bunken og der gives et nyt flop.
 • Hvis turn eller river indeholder mere end 1 kort, vendes fortidligt eller dealeren glemmer at brænde et kort, samles turn eller river sammen og blandes i bunken og nyt turn eller river gives.
 • Dealeren samler spillernes jetoner ind i puljen efter hver endt tur.
 • Følgende regler er gældende ved fold calling, betting og raising:
 • Et fold, call, bet eller raise skal altid annonceres verbalt, inden handlingen udføres, dog kan man folde ved at smide sine kort over betting-linie uden af sige noget.
 • Det verbalt annoncerede er bindende.
 • Annoncere en spiller et lavere raise end det tilladte, skal der raises med et minimums raise, 2 gange bigblind.
 • String-betting/raising ( dvs først calle, for derefter at raise i samme tur ) er ikke tilladt.
 • Det er IKKE tilladt at splashe potten. ( dvs at kaste sine jetoner ind i puljen midt på bordet ) dette gælder både ved calling og betting. Ens call eller bet skal placeres på bettinglinien foran en selv.
 • Hvis man placere en jeton der er højere end de aktuelle blinds eller bets uden verbalt at sige noget, tæller dette automatisk som et call.
 • Alle bets der ikke er all-in , skal være minimum det foregående bet i samme budrunde, dog altid minimum big blind, hvis der placeres flere jetoner i potten end der er raised, uden verbalt at have annonceret andet, tælles dette automatisk som et call.
 • Hvis en spillers ikke svare til et complete raise, svare dette til et call, medmindre potten efterfølgende er blevet yderligere raised.
 • Hvis en spiller annocere før det er spillerens tur, kan denne spiller kun checke, calle eller folde i den gældende budrunde.
 • Følgende regler er gældende ved showdown:
 • For at vinde en pot eller en del af en pot , skal begge kort vises med billedsiden opad, hvis en spiller kun viser det ene kort selvom dette skulle være nok til at vinde og derefter folder, tælles dette som en fold.
 • Det er altid spilleren som kan fremvise de 5 bedste kort som vinder den gældene hånd.
 • Hvis alle spillere checker eller er all in i den endelige budrunde, er det spilleren som handlede først der først viser sin hånd. Hvis der er blevet raised i den endelige budrunde, er det spilleren som handlede først der først viser sine kort. Hvis der er en sidepot, viser spillerne som kun er involveret i denne deres kort før spilleren/spillerne der er i main potten.
 • Ved split pots går jetoner der ikke kan deles ligeligt mellem spillere til den spiller der er først efter dealeren, man går venstre om.
 • Show one, show all, hvis en spiller viser en eller flere af sine kort efter endt runde vises de gældende kort til alle ved bordet.
 • I tilfælde af at flere spillere bliver slået ud i sammen hånd, er det spillerens chipstack der afgøre placeringen.
 • Følgende regler er generelle for spillet:
 • I heads-up er det dealeren der er small blinds.
 • Spillere der flyttes i multitable turneringer, kan deales ind i alle positioner undtagen dealer pladsen og small blind.
 • Det er ikke tilladt at bære jetoner i lommerne, de skal ALTID bæres synligt.
 • Det er almindelig poker etik ikke at ”reade” en anden spiller hånd og fortælle om det midt i hånden, hvad enten du er med i hånden eller ej.
 • Det er almindelig poker etik at man ikke afslører€ indholdet af sin egen hånd i en multiway pot.
 • Det er almindelig poker etik at man ikke afslører€ indholdet af sin egen hånd folded, hverken ved kropssprog eller verbalt, dette er specielt mens hånden stadig spilles, men også efterfølgende.
 • Det er ikke tilladt at fiske folded hånder eller burncards op af muck bunken, hverken ens egne eller andres.
 • Det er ikke tilladt af spille en anden spillers jetoner.
 • Hvis det opdages at der er to identiske kort, byttes bunken ud og hånden spilles om.
 • Hvis det opdages at kortne er mærket, spilles hånden om og bunken byttes ud

INFO: DETTE REGELSƆT ER VED AT BLIVE OPDATERET!!

Log på

Fredericia Poker Klub, Nørrebrogade 16, 7000 Fredericia, mail@fa-pokerklub.dk, tlf. 60 16 73 40 CVR: 35562656