Handelsbetingelser

Nærværende handelsbetingelser er de til enhver tid gældende betingelser for indgåelse af aftaler med Fredericia Poker Klub.

Sikkerhed

Når du har indtastet dine personlige oplysninger, bliver du automatisk omdirigeret til en ”Secure Server”. Her indtaster du dit kortnummer, kortets udløbsdato og kortets kontrolcifre. Al kommunikation mellem dig og serveren er krypteret med SSL-kryptering. SSL-krypteringen sikrer, at fortrolige oplysninger ikke er tilgængelige for Fredericia Poker Klub eller en tredje part.  
Selve transmissionen mellem vores server og PBS forgår via en, af PBS, godkendt SSL- læsning, der sikrer dig den størst mulige sikkerhed omkring transaktionen. Når du befinder dig i en sikker zone, vises det i bunden af dit browservindue i form af et lille ”Secure Server”-ikon. I de mest brugte browsere er dette lille ikon en lukket hængelås.

 
SSL står for Secure Socket Layer og er en sikkerhedsprotokol. SSL sikrer, at data krypteres i kommunikationen mellem parterne i en Internethandel. Det betyder, at uvedkommende ikke kan opsnappe f.eks. dit kortnummer under transaktionen.  

SSL funktionen ligger i din browser, og den aktiveres, når du bruger dit kort hos os. Du skal derfor ikke installere ekstra software for at kunne benytte SSL – alting sker helt sikkert og helt automatisk.  
Uanset antallet af cifre bag på dit betalingskort bruges udelukkende de sidste tre cifre som kontrolcifre. Når du som kortindehaver oplyser kontrolcifrene i forbindelse med betaling på Internettet, tjekker PBS, at oplysningerne om kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre er fra samme betalingskort. Passer oplysningerne ikke sammen, bliver kortet afvist.  
Herved opnås en begrænsning af risikoen for misbrug af betalingskort i forbindelse med Internethandel. Blandt andet vil risikoen for trediemandsmisbrug ved hjælp af oplysninger fra terminalkvitteringer reduceres, idet kontrolcifrene ikke findes på disse kvitteringer.  

Udenlandske kort bliver tjekket i den udstrækning, at kortudsteder understøtter brugen af kontrolcifre.  

Det er forbudt at gemme/lagre dine kontrolcifre, og hos Fredericia Poker Klub gemmer vi slet ingen af dine kortoplysninger. Med andre ord er det kun PBS, der har adgang til de kortoplysninger, du taster ind i forbindelse med din betaling.  

Dankort/Kreditkort

Hos Fredericia Poker Klub kan du betale online med Dankort og gængse kreditkort. Når du kommer til betalingssiden, får du opgivet, hvilken ydelse du har bestilt samt den samlede pris. Du skal nu indtaste kortnummer, kortets udløbsdato og kortets kontrolcifre. Udfyldes disse felter ikke korrekt, kan PBS ikke verificere kortets gyldighed, og du vil ikke kunne foretage din betaling. Beløbet trækkes på dit kort ved bestilling. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved betalingen. Du vil efter betalingen modtage en e- mail med en bekræftelse af købet. 
                                               
Betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, der ikke er godkendt af dig, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr. når dit dankort misbruges ved brug af pinkoden.  

Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Fredericia Poker Klub eller andre har mulighed for at læse dataene.  

Levering og fortrydelsesret

Der gøres opmærksom på at buyin samt gebyr vil blive hævet på kortet ved tilmelding.  
Den normale fortrydelsesret ved køb af fysiske varer er 14 dage. Men da der her er tale om en ydelse, som anses for værende leveret på turneringsdagen, sættes den normale fortrydelsesret ud af kraft. Som spiller har du mulighed for at fortryde din tilmelding indtil 1 timer før turneringsstart, og du bedes sende en skriftlig bekræftelse på din fortrydelse til 
mail@fa-pokerklub.dk og afmelde dig på hjemmesiden der hvor du lilmeldte dig. Efter denne frist kan du ikke længere fortryde din betaling.  

Skulle en turnering mod forventning blive udskudt, forskydes fortrydelses retten tilsvarende.  
Skulle en turnering mod forventning blive aflyst, tilbagebetales det fulde beløb så hurtigt som muligt.

Alle billetter tillægges et administrationsgebyr på 6 kr. pr. billet. 

Udeblivelse

Såfremt du bliver forhindret i at møde op på turneringsdagen og ikke kan nå at gøre anvendelse af din almindelige fortrydelsesret, bedes du rette henvendelse til Fredericia Poker Klub på telefon 60 16 73 40. Vi vil så flytte din billet eller refundere den (minus gebyr), såfremt det allerede er blevet trukket fra din konto.  
Hvis du undlader at møde op senest en timer efter turnerings start på turneringsdagen og ikke giver Fredericia Poker Klub besked herom, refunderes din betaling ikke. 

Reklamation

Såfremt du ønsker at reklamere over en turnering, skal reklamationen sendes til vores adresse:  
Fredericia Poker Klub
Nørrebrogade 16,1
7000 Fredericia
mail@fa-pokerklub.dk

Telefon 60 16 73 40

Ved en evt. reklamation bedes du oplyse turneringsnavn, dato og beløb. 

Persondatapolitik 

For at du kan indgå en aftale med Fredericia Poker Klub via hjemmesiden, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Fødselsdato

Personoplysningerne registreres hos Fredericia Poker Klub.  

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelsen til dig, behandle evt. reklamationer, forbedre vores tilbud og anbefalinger samt af hensyn til vores regnskab og gældende poker lovgivning.  

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.  


Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.  

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.  

Udover betalingsoplysningerne hverken opbevares eller transmitteres oplysningerne krypteret.  

Som registreret hos Fredericia Poker Klub har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Fredericia Poker Klub via e-mail:mail@fa-pokerklub.dk  

Det er muligt at se alle dine turnerings billetter på vores hjemmeside.

Log på

Fredericia Poker Klub, Nørrebrogade 16, 7000 Fredericia, mail@fa-pokerklub.dk, tlf. 60 16 73 40 CVR: 35562656